Thursday, August 31, 2006

Shotgun Chuck vs. Zombie Lee: who ya got?